BB WBAR Show - WANNA BE WEIRD
WANNA BE WEIRD
Wednesdays - 8 AM
Genre: we play music
DJ(s): KeYUH // LilWiz
Cali meets Camden! Weird tunes found on...that side....of Youtube...if u know what I mean